.

.

.

 

 

 

.

 

 

.

 

 

کلیپ دعوت به جشن 1

تعداد عکس:

8 عکس کودک

تعداد متن:

--

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

45 ثانیه
 

توضیحات

قیمت:

20

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

ایمیل + تلگرام

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

 
 

 

کلیپ دعوت به جشن 2

تعداد عکس:

--

تعداد متن:

--

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

 

 

زمان:

15 ثانیه

 

توضیحات

قیمت:

20

هزار تومان

دانود فرم

تحویل:

ایمیل + تلگرام

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

 
 

 

کلیپ دعوت به جشن 2

تعداد عکس:

 

تعداد متن:

 

متن تقدیم کننده:

 

تاریخ تولد:

 

 

 

زمان:

 
 

توضیحات

قیمت:

 

هزار تومان

 
   
   
   
 

تولید محصول و تکثیر بعنوان گیفت ( Gift )

     
   
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         

Studio Baby